FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d10-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnopptjente renter fra privat fordring utenfor virksomhet
Definisjonsummen av opptjente renter i skattleggingsperioden fra alle fordringer som en gitt skattepliktig har hos en gitt skyldner, og som ikke er fordring i den skattepliktiges virksomhet eller fordring mot bank, annet finansforetak eller offentlig etat
Merknad til definisjonOpptjente renter fra innskudd i bank inngår ikke i dette begrepet. Derimot inngår gjeldsbrev og lignende.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14