FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d17-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnpensjon fra EØS-stat som tilsvarer norsk alderspensjon eller avtalefestet pensjon
Definisjonpensjon mottatt fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) som er skattepliktig i Norge. Mottaker av slik pensjon fra annen EØS-stat, kan kreve skattefradrag for pensjonsinntekt på dette grunnlaget.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14