FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d1a-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnpositiv personinntekt fra enkeltpersonforetak på Svalbard
Definisjonpersoninntekt fra enkeltpersonforetak på Svalbard. Av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 sjette ledd, skal det betales trygdeavgift. Personinntekten har samme prosentsats som for trygdeavgift lønn. Det betales ikke trinnskatt på Svalbard. Personinntekten er lik positiv beregnet alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14