FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d1c-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnpåløpte renter fra privat gjeld utenfor virksomhet
Definisjonkostnader behandlet som renter for en gitt skattepliktig i skattleggingsperioden for et bestemt mellomværende den skattepliktige har, og som ikke er knyttet til virksomhet, gjeld til bank, annet finansforetak eller offentlig etat
Definisjonskildeskatteloven § 6-40
KildetypebasertPåKilde
EksempelRenter påløpt på private lån
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14