FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d20-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlede påløpte renter
Definisjonsamlede påløpte renter for alle kontoer og mellomværender som en gitt skyldner har eller har hatt hos en gitt fordringshaver i skattleggingsperioden
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14