FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d29-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet annen pensjon med trekkplikt eksklusive ektefelletillegg
Definisjonsum av trekkpliktige pensjoner som ikke inneholder ektefelletillegg.
EksempelAnnen pensjon, etterbetalt pensjon og trygdeytelse, etterlønn og etterpensjon, naturalytelse i pensjonsforhold, introduksjonsstønad, krigspensjon, pensjon fra andre enn folketrygden, rentefordel ved rimelig ån i pensjonsforhold, skattepliktig etterlønn og etterpensjon
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14