FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d32-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet formuesverdi for annen formue
Definisjonsum av all netto formuesverdi for andel i norsk-kontrollerte utenlandske selskaper mv. i lavskatteland (NOKUS) , netto formuesverdi av andel i deltakerliknet selskap , kapitalisert verdi av festeavgift , engangserstatning til barn under sytten år og annen skattepliktig formue
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14