FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d38-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet formuesverdi for øvrig formue i utlandet
Definisjonsum av formuesverdi for utenlandsk verdipapir registrert i verdipapirsentralen , formuesverdi for utenlandsk verdipapir ikke registrert i verdipapirsentralen , formuesverdi for utestående fordring i utlandet , formuesverdi av utestående krav til utenlandsk skyldner , formuesverdi for utenlandske ihendehaverobligasjoner , gjenkjøpsverdi av utenlandsk livsforsikring , formuesverdi for andel i utenlands verdipapirfond og annen skattepliktig formue i utlandet
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14