FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d3d-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet gevinst ved realisasjon av verdipapirfondsandel knyttet til rentedel
Definisjonden totale gevinsten ved salg av verdipapirfondsandel knyttet til rentedel. Rentedelen beskattes som alminnelig inntekt uten oppjustering.
Merknad til definisjonEt rentefond er et fond som plasserer pengen i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner. Rentefond deles inn i hovedkategoriene pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond. Les mer om rentefond.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14