FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d41-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk
Definisjonden samlede lønn du har fått som sjømann med hovedbeskjeftigelse om bord på skip i fart. For å få rett til særskilt fradrag for sjøfolk må den skattepliktige ha arbeidet om bord i til sammen minst 130 dager i skatteleggingsperioden.
Merknad til definisjonSom skip i fart regnes som hovedregel marinefartøy med kommando heist, uavhengig av størrelse og seilt distanse. skip i utenriksfart, som har eget fremdriftsmaskineri, uavhengig av skipets størrelse og utstrekning på skipets fartsområde. skip som er på minst 100 brutto registertonn og har eget fremdriftsmaskineri og ikke er unntatt. Dette gjelder også sjøfolk som er skattepliktig til Norge for inntekt opptjent på utenlandsk skip.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14