FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d42-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet lønnsinntekt med trygdeavgiftsplikt og med trekkplikt
Definisjontotal lønnsinntekt som det betales trygdeavgift av og som arbeidsgiver trekker skatt av. Er du medlem eller har rettigheter i folketrygden betales det trygdeavgift av lønn.
EksempelLønn og tilsvarende ytelser" gjelder inntektsposter som lønn, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, overskudd på godtgjørelser, dagpenger, inntekt dagmamma og familiebarnehage i eget hjem og annen arbeidsinntekt
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14