FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d43-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet lønnsinntekt uten trygdeavgiftsplikt og med trekkplikt
Definisjontotal lønnsinntekt som er fritatt for trygdeavgift, men som er skattepliktig. Det vil si at arbeidsgiver trekker inntektsskatt av lønnsinntekten, men ikke trygdeavgift.
EksempelNorge har gjennom EUs Rådsforordning nr. 883/2004 og gjennom trygdeavtaler med en rekke land, åpnet for muligheten til at utstasjonerte utenlandske arbeidstakere fra land vi har trygdeavtale med (herunder alle EU-/EØS-land), kan opprettholde medlemskap i sitt hjemlands trygdesystem under arbeidsopphold i Norge. Tilsvarende kan borgere fra enkelte land utenfor EU/EØS som Norge har inngått trygdeavtale med, også opprettholde medlemskap i hjemlandets trygdeordning. Ved å innhente skjema A1 (eller tilsvarende bekreftelse) fra hjemlandets trygdemyndigheter, vil den ansatte fritas fra plikten til å betale trygdeavgift, eller få redusert trygdeavgift i Norge.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14