FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d45-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet overskudd av enkeltpersonforetak innen familiebarnehage eller dagmamma i eget hjem
Definisjondet totale overskuddet du har når du driver enkeltpersonforetak innen familiebarnehage eller dagmamma i eget hjem. Overskudd i næringen finner du ved å legge sammen inntekter og trekke fra kostnader du har hatt.  Eventuelle sykepenger du mottar som næringsdrivende skal også medtas.
Merknad til definisjonEnkeltpersonforetak (ENK) er en betegnelse som brukes om næringsvirksomhet drevet for en enkeltpersons regning og risiko. Se "Kilde til definisjon" for nærmere beskrivelse av familiebarnehage og dagmamma.
EksempelDet er viktig at familiebarnehagevirksomhet og privat dagmammavirksomhet ikke forveksles . Selv om det i begge tilfeller dreier seg om pass og stell av barn, er det store ulikheter. Familiebarnehageordningen og hjemmet må godkjennes av kommunen, familiebarnehagen får pedagogisk veiledning og den mottar offentlige tilskudd. Privat dagmammavirksomhet i barnepassers hjem er ikke underlagt kommunal kontroll og mottar ikke offentlig driftsstøtte.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14