FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d52-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet skattepliktig gevinst ved realisasjon av obligasjon eller verdipapirfondsandel
Definisjonsamlet skattepliktig gevinst når det er solgt andeler i verdipapirfond (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, kombinasjonsfond) med skattepliktig gevinst.
Merknad til definisjonFra og med inntektsåret 2016 ble forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) opphevet, s lik at alle fond regnes som verdipapirfond. Aksjedelen i verdipapirfondet skal oppjusteres og beskattes derfor med en høyere sats en rentedelen (28,75 % 2017). Rentedelen av verdipapirfond skal ikke oppjusteres (24 % 2017)
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/skattepliktig gevinst ved realisasjon
Sist oppdatert2018-12-14