FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d53-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet skattepliktig overskudd fra utleie av fast eiendom
Definisjondet samlede skattepliktige overskuddet ved utleie av fast eiendom, (bolig, industri, forretning). Overskuddet skattlegges som kapitalinntekt. Overskuddet er leieinntekter minus vedlikeholdsutgifter.
EksempelUtleieinntekter fra bolig som du ikke selv bebor/bruker i ferier og fritid, er i utgangspunktet skattepliktig fra første krone. Det typiske eksempelet på slike eiendommer er rene utleieboliger. Ettersom utleie av bolig som du selv ikke bor i eller bruker til fritidsformål er skattepliktig fra første krone, kan du få fradrag for kostnader knyttet til utleien. Kostnader du kan få fradrag for Kostnader til vedlikehold Kommunale avgifter Forsikringer Eiendomsskatt Festeavgift Kostnader til strøm, oppvarming, renhold Du får kun fradrag for vedlikeholdskostnader, dvs. kostnader knyttet til arbeid som utføres for å sette eiendommen tilbake i den stand den tidligere har vært i.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14