FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d58-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet særfradrag for uførhet iht overgangsregel
Definisjonreglene om særfradrag for uførhet er opphevet fra og med inntektsåret 2015. Det er imidlertid gitt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere som skal gjelde for inntektsårene 2015, 2016 og 2017. Samlet særfradrag for skattepliktig som før uførereformen fikk et halvt særfradrag for uførhet.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonFor å få særfradraget etter overgangsreglene må den skattepliktige ha oppfylt alle disse kravene: Du fikk et halvt særfradrag for uførhet i 2014 og mottok ikke uførepensjon fra folketrygden i 2014 og fortsatt mottar uførepensjon etter andre lover enn folketrygden fordi ervervsevnen er nedsatt med mindre enn 2/3 og du ikke samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Særfradrag for uførhet gis til og med måneden du fyller 67 år.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14