FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d59-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet særskilt fradrag for jordbruk, reindrift og skiferproduksjon
Definisjondersom du har næringsinntekt fra virksomhet innen jordbruk, reindrift og skiferproduksjon , har du rett til et særskilt fradrag. Fradraget beregnes automatisk ut fra beløpene du har lagt inn som overskudd. Driver du både jordbruk, skifer og/eller reindrift i kombinasjon, kan det særskilte fradraget ikke overstige et fastsatt beløp.
Kildetypeegendefinert
EksempelFastsatt beløp er kr 166 400 (2017). Eksempel på beregning av fradraget (2017) næringsinntekt fra 0 til 63 500 kroner: Fradraget er lik næringsinntekt næringsinntekt 63 500 til 334 290 kroner: Fradraget er 63 500 kroner pluss 38 prosent av inntekt over 63 500 kroner næringsinntekt over 334 290 kroner: Fradraget er 166 400 kroner
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14