FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d5f-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsamlet uføreytelse fra andre enn folketrygden
Definisjonsamlet brutto uføreytelser (uføreytelser før skatt) som du får fra andre enn folketrygden ( herunder uføreytelser fra SPK, uføreytelser fra andre pensjonsordninger herunder uføreytelser fra IPA/IPS og uføreytelser fra utlandet) . Uføreytelser regnes som en del av inntektene dine og skattlegges som vanlig lønnsinntekt.
Kildetypeegendefinert
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14