FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d63-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnskattefri lønnsinntekt med trygdeavgiftsplikt og med trekkplikt
Definisjonlønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig, men som er trygdeavgiftspliktig. Felles for personene dette gjelder, er at enten norsk intern rett eller en skatteavtale medfører at inntekten ikke er skattepliktig, men EØS-regelverket om trygdemedlemskap medfører at mottakeren omfattes av norske trygderegler. Inntekten er derfor trekkpliktig.
Kildetypeegendefinert
EksempelGjelder for eksempel: Grensegjengere som er bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge.  En grensegjenger er en person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller mellom Norge og Finland og som får lønn for arbeid utført i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen. Grensegjengere skal betale skatt i sitt hjemland av lønn opptjent i Norge. Dette gjelder uansett om arbeidsgiver er offentlig eller privat. Utenlandske arbeidstakere som har norsk arbeidsgiver og som driver landtransport i to eller flere EØS-land, forutsatt at lønnen er opptjent i utlandet. Flypersonell som er bosatt i utlandet med norsk arbeidsgiver og som utfører arbeid i to eller flere EØS-land. Personer som er skattemessig bosatt i et annet nordisk land og som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Gjelder både inntekt opptjent i og utenfor norsk territorialfarvann. Personer som er skattemessig bosatt i et annet EØS-land som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Gjelder bare inntekt opptjent utenfor norsk territorialfarvann.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14