FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d65-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnskattepliktig utbytte fra aksje i norskkontrollerte utenlandske selskap i lavskatteland (NOKUS) ikke registrert i verdipapirsentralen
Definisjonskattepliktig andel av overskuddet du får i norskkontrollerte utenlandske selskap (NOKUS) i lavskatteland, som ikke er registrert i verdipapirsentralen. Utbytte skal oppjusteres med et faktortall og legges til alminnelig inntekt som skattlegges med en prosentandel.
Merknad til definisjonMed lavskatteland menes det i denne sammenheng stater med et skattenivå som er lavere enn to tredjedeler av det skattenivå som gjelder for tilsvarende selskaper i Norge. Det er i forskrift til skatteloven § 10-63 (FSSKD § 10-63-2 ) gjort en opplisting av land som skal anses som lavskatteland i forhold til skattereglene for utbytte, gevinst og tap på aksjer mv. Denne er bindende for NOKUS-formål uten nærmere vurdering av det faktiske skattenivået.
EksempelFaktortall er 1,33 (2018). Beskatningsprosent er 23% (2018)
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14