FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d68-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnskattepliktig utbytte fra verdipapirfondsandel
Definisjonskattepliktig utbetaling fra et aksjeselskap på aksjer fra verdipapirfondsandel.
Merknad til definisjonAksjeutbytte er en utbetaling fra et aksjeselskap til aksjonærene. En bestemt andel av overskuddet i et selskap blir bevilget utbetalt som aksjeutbytte. Utbytte utover et skjermingsfradrag beskattes som alminnelig inntekt. Utbytte skal oppjusteres med et faktortall. De som eier aksjer når utbyttebetalingene fastsettes (av generalforsamlingen) vil få utbetalt sin andel av aksjeutbyttet basert på hvor mange aksjer du eier i selskapet.
EksempelAksjeutbytte er en utbetaling fra et aksjeselskap til aksjonærene. En bestemt andel av overskuddet i et selskap blir bevilget utbetalt som aksjeutbytte. Utbytte utover et skjermingsfradrag beskattes som alminnelig inntekt. Utbytte skal oppjusteres med et faktortall. De som eier aksjer når utbyttebetalingene fastsettes (av generalforsamlingen) vil få utbetalt sin andel av aksjeutbyttet basert på hvor mange aksjer du eier i selskapet.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14