FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d6a-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsum fradrag i alminnelig inntekt før fordelingsfradrag
Definisjonfradrag i alminnelig inntekt før fordelingsfradrag er kostnader som har tilknytning til en bestemt inntektskilde. Dette gjelder hvis den skattepliktige har skattepliktige inntekter i flere kommuner. Da skal fradraget som har tilknytning til den bestemte inntektskilden trekkes fra i den kommune hvor den tilhørende inntekt/inntektskilde er skattepliktig. Dette vil enten være hjemkommunen eller en kommune hvor skattyter har stedbunden skatteplikt.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonGjeldsrenter og andre kostnader/fradrag som ikke har tilknytning til noen bestemt inntektskilde, fordeles mellom alle de kommunene der skattyteren har inntekter, jf. sktl. § 6-90. Fordelingsfradrag er dermed summen av fradragsberettigede kostnader som ikke er knyttet til en bestemt inntektskilde.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14