FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d6b-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsum gjeldsreduksjon
Definisjonpå enkelte eiendeler ( som bolig- og næringseiendom, aksjer mv. og driftsmidler) vil du få en reduksjon i formuesverdien, en såkalt v erdsettingsrabatt. Verdsettingsrabatten reduserer grunnlaget for formuesskatt og gir lavere formuesskatt. Dersom du har gjeld, vil fradraget for gjeld bli redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue. Denne reduksjonen av gjelden blir sum gjeldsreduksjon.
Kildetypeegendefinert
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14