FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d6c-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsum inntekter i alminnelig inntekt før fordelingsfradrag
Definisjonsum inntekt etter fradrag for kostnader tilknyttet en stedbunden inntekt. Dette vil gjelde hvis du har inntekt i flere kommuner. Dette vil enten være hjemkommunen eller en kommune hvor skattyter har stedbunden skatteplikt.
Merknad til definisjonGjeldsrenter og andre kostnader/fradrag som ikke har tilknytning til noen bestemt inntektskilde, fordeles mellom alle de kommunene der skattyteren har inntekter, jf. sktl. § 6-90. Fordelingsfradrag er dermed summen av fradragsberettigede kostnader som ikke er knyttet til en bestemt inntektskilde.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14