FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d6e-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnsærfradrag overført fra egne barn
Definisjonsærfradrag til barn som er 16 år eller yngre ved utgangen av inntektsåret skal i utgangspunktet gå til fradrag i barnets øvrige inntekter. Eventuelt udekket særfradrag fradras hos foreldrene såfremt vedkommende skattlegges under ett med barnet. Har forsørgeren dekket kostnadene, skal fradraget tilordnes forsørgeren. Barnets særfradrag fordeles med en halvpart på hver av ektefellene. Særfradrag som tilhører særkullsbarn, tilordnes den ektefellen som er barnets mor eller far. Er ektefellene enige om en annen fordeling, skal denne legges til grunn.
Merknad til definisjonEr barnet fylt 17 år ila inntektsåret, skal inntekter og fradrag (herunder særfradraget) føres på barnet. Selv om barnet ikke får nyttiggjort seg alle fradragene, er det ikke anledning til å overføre ubenyttet fradrag til foreldrene.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14