FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d6f-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavntap ved realisasjon av aksje
Definisjonfradragsberettiget tap ved salg eller annen realisasjon av aksjer, egenkapitalbeis eller verdipapirfondsandeler som ikke er fritatt fra skatteplikt.
Merknad til definisjonFramført skjermingsfradrag fra tidligere år kan redusere gevinst til 0, men kan ikke øke tap eller gi rett til fradrag i skattemeldingen.
EksempelGjelder alle som har solgt: aksjer/egenkapitalbevis i norske og utenlandske selskaper i løpet av året med tap som gir rett til fradrag med tap på aksjeandel i norske og utenlandske verdipapirfond obligasjoner med tap som gir rett til fradrag
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14