FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d72-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavntap ved realisasjon av fast eiendom i utlandet
Definisjontap som en gitt skattepliktig har ved salg eller annen realisasjon av bestemt eierandel i fast eiendom i skattleggingsperioden. Anses du som skattemessig bosatt i Norge, vil tap ved salg av fast eiendom i utlandet som et utgangspunkt også være fradragsberettiget til Norge etter de samme reglene som gjelder for salg av fast eiendom i Norge .
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14