FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d74-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavntap ved realisasjon av verdipapirfondsandel i kombifond knyttet til aksjedel
Definisjonfradragsberettiget tap i alminnelig inntekt ved salg av verdipapirfond i kombifond knyttet til aksjedel.  Aksjedelen skal oppjusteres med et faktortall.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonKombifond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investerer i både rentebærende verdipapirer og aksjer. Når andelen selges vil du få en skattepliktig tap der den fradragsberettigede tapet må splittes i en aksjedel og en rentedel
EksempelFaktortall er 1.33 (2018)
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14