FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d77-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavntillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
Definisjontillegg i alminnelig inntekt består av alle vederlagsfrie utdelinger fra selskapet til deltakeren innen fiske eller familiebarnehage.
EksempelKontantoverføringer, overføringer av eiendeler, fri bruk av selskapets eiendeler eller tjenesteytelser med videre.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14