FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d78-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnuføretrygd før alderspensjon
Definisjoninntekt etter folketrygdloven som en skattepliktig har mottatt før alderspensjon fordi inntektsevnen er varig nedsatt på grunn av sykdom, skade, o.l.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14