FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d79-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnuføreytelse fra utlandet
Definisjonhar mottak uføreytelse fra utlandet fordi du har en nedsatt ervervsevne. Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra utlandet til personer bosatt i Norge, er skattepliktig i Norge. Dette innebærer at du er skattepliktig i Norge for pensjon og/eller uføreytelse du mottar fra utlandet. Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt i Norge.
Merknad til definisjonDu kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtale som Norge har med det landet som utbetaler pensjonen og/eller uføreytelsen. Se nedenfor om "Skatteavtaler".
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14