FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d7c-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnunderskudd overført fra barn og fordelt
Definisjonudekket underskudd hos barn som er 16 år eller yngre kan fradras hos foreldrene såfremt vedkommende skattlegges under ett med barnet, se emnet «Barn og ungdom» . Dette gjelder også for særfradrag som barnet ikke har inntekt til å nyttiggjøre seg. Barnets underskudd fordeles med en halvpart på hver av ektefellene. Underskudd som tilhører særkullsbarn, tilordnes den ektefellen som er barnets mor eller far. Er ektefellene enige om en annen fordeling, skal denne legges til grunn.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14