FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d81-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnverdi før verdsettingsrabatt for aksje registrert i verdipapirsentralen
Definisjonverdien på aksjer pr 31.12 registrert i verdipapirsentralen før det beregnes verdsettingsrabatt. Det er denne verdien som føres i skattemeldingen. Skatteetaten vil beregne en verdsettingsrabatt automatisk.
Merknad til definisjonEn VPS-konto er en konto der verdipapirene er oppbevart, enten det er VPS-registrerte aksjer, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Foretar du en handel, vil du etter noen dager motta en endringsmelding fra VPS som viser hvordan din nye portefølje ser ut. VPS fører også oversikt over utbetaling av utbytte.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14