FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d84-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnverdi før verdsettingsrabatt for andel i norskkontrollert utenlandske selskap mv (NOKUS) i lavskatteland
Definisjonandel av formuesverdien pr 31.12, før verdsettingsrabatt på andel i NOKUS. Det er denne verdien som føres i skattemeldingen. Skatteetaten vil beregne en verdsettingsrabatt automatisk.
Merknad til definisjonMed lavskatteland menes det i denne sammenheng stater med et skattenivå som er lavere enn to tredjedeler av det skattenivå som gjelder for tilsvarende selskaper i Norge. Det er i forskrift til skatteloven § 10-63 (FSSKD § 10-63-2 ) gjort en opplisting av land som skal anses som lavskatteland i forhold til skattereglene for utbytte, gevinst og tap på aksjer mv. Denne er bindende for NOKUS-formål uten nærmere vurdering av det faktiske skattenivået.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14