FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d8b-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnverdi før verdsettingsrabatt for verdipapirfondsandel - aksjedel
Nynorsk begrepsnavnverdi før verdsettingsrabatt for verdipapirfondspart - aksjedel
Definisjonverdi på andelseierens andel i et aksjefond eller andel av kombinasjonsfond som tilordnes aksjedelen
DefinisjonskildeSkatteloven § 4-12 sjette ledd jamfør § 10-20 tredje og fjerde ledd
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonDenne verdien er før en har trukket fra verdsettingsrabatt som personlige skattepliktige og andre formuesskattepliktige har krav på. En regner ut verdien ved å multiplisere andelsverdien 1. januar i skattefastsettingsåret med verdipapirfondets aksjeandel for skattleggingsperioden.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2020-09-07