FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d8c-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnverdi før verdsettingsrabatt for verdipapirfondsandel knyttet til aksjedel til egne barn
Definisjonverdien på verdipapirfondsandel pr 31.12 knyttet til aksjedel til egne barn. Det er denne verdien som føres i skattemeldingen. Skatteetaten vil beregne en verdsettingsrabatt automatisk.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonFormue og inntekt som tilhører felles barn, skattlegges med en halvpart hos hver av foreldrene når de bor sammen ved inntektsårets utgang, med mindre de har krevd en annen fordeling. Skyldes formuen eller inntekten overføring fra en av foreldrene, skattlegges den overførte delen hos denne. Om særskilt fastsetting av barns formue og inntekt, se emnet «Barn og ungdom» .
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14