FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d98-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnverdsettingsrabatt for skip, fiske og fangstfartøy
Definisjonverdsettingsrabatt for skip, fiske og fangstfartøyer en rabatt som trekkes fra før en fastsetter en gitt formuesverdi. Verdsettingsrabatten reduserer grunnlaget for formuesskatt og gir lavere formuesskatt om du har en netto formue som overstiger minstebeløpene for formuesskatt.
Merknad til definisjonDersom du har gjeld, vil fradraget for gjeld bli redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue. Har du ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer vil gjeldsfradraget bli redusert på grunnlag av begges samlede eiendeler og gjeld.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/verdsettingsrabatt
Sist oppdatert2018-12-14