FeltnavnInnhold
Identifikator8ea2df2f-7662-11e6-a74e-7e18b36b3fd9
Begrepsnavnformuesverdi av utestående fordring
Definisjonformuesverdi som en skattepliktig utestående fordring verdsettes til
DefinisjonskildeSKTL 4-15
Nettadresse til definisjonskildehttp://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§4-15
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonUtestående fordringer omfatter også gjeldsbrev og lignende. Skatteloven § 4-2 avgrenser hvilke type fordringer som er skattefrie. Dette gjelder for eksempel krav på lønn og husleie.
Teknisk begrepsnavnformuesverdiAvUteståendeFordring
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-08-07