FeltnavnInnhold
Identifikator8ea2df53-7662-11e6-a74e-7e18b36b3fd9
Begrepsnavnrentefordel på lån i arbeidsforhold
Definisjondifferansen mellom et beregnet rentebeløp med grunnlag i normrentesatsen og det faktiske rentebeløpet (inklusiv gebyrer) som arbeidstaker eller tidligere arbeidstaker etter grunnlag på en reell låneavtale skal betale
DefinisjonskildeKodeverk til A-ordningen og FSFIN §5-12-4
Nettadresse til definisjonskildehttp://lovdata.no/forskrift/1999-11-19-1158/§5-12-4
KildetypebasertPåKilde
Teknisk begrepsnavnrentefordelPåLånIArbeidsforhold
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2016-09-09