FeltnavnInnhold
Identifikator98da4353-dff2-11e7-a0fd-005056821322
Begrepsnavntolvdel opptjent ved arbeidsopphold i Norge
Definisjonantall hele eller påbegynte måneder skattyter har vært skattemessig bosatt i riket etter internlovgiving eller antall hele eller påbegynte måneder for skattyter med fast opphold i utlandet har opphold i riket i løpet av inntektsåret
DefinisjonskildeSkatteloven § 2-1 annet ledd og § 2-1 tredje ledd
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonTolvdeler reduserer minstefradrag, personfradrag og fribeløp på trinnskatt. For nærmere beskrivelse av hvordan tolvdeler beregnes, se kapittel "klassefastsettelse" i skatte abc.
EksempelSkattyter tok opphold i Norge fra 27. mai i år 1 og har oppholdt seg her resten av året. Siden han har oppholdt seg i Norge mer enn 183 dager dette året, anses han bosatt i Norge fra 27. mai, jf. sktl. § 2-1 annet ledd. Han har da rett til 8/12 personfradrag. Skattyter reiser tilbake til hjemlandet og tar fast opphold der fra 1. april i år 2. Etter dette tidspunkt har skattyter ikke oppholdt seg i Norge og verken han eller hans nærstående disponerer bolig i Norge. Skattyter vil likevel bli ansett som bosatt i Norge i hele år 2, jf. sktl. § 2-1 tredje ledd bokstav a, fordi han har oppholdt seg i Norge mer enn 61 dager. Dermed vil han få personfradrag for hele år 2.
Teknisk begrepsnavntolvdelVedArbeidsoppholdINorge
Gyldig fra2017-01-01
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-08-08