FeltnavnInnhold
Identifikator9c33fd51-2964-11e6-b2bc-96405985e0fa
Begrepsnavngevinst ved realisasjon av fast eiendom
Definisjongevinst som en gitt skattepliktig har ved salg eller annen realisasjon av bestemt eierandel i fast eiendom i skattleggingsperioden
DefinisjonskildeSkatteloven. § 5-1 annet ledd Skatteloven § 9-2 Skatteloven § 9-3
Nettadresse til definisjonskildehttp://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/
KildetypebasertPåKilde
Teknisk begrepsnavnskattepliktigGevinstVedRealisasjonAvFastEiendom
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-06-14