FeltnavnInnhold
Identifikator9c33fd53-2964-11e6-b2bc-96405985e0fa
Begrepsnavnskattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt
Definisjonskattepliktig del av utleieinnntekt for eierandel i fritidseiendom. Dette forutsetter fritidseiendom som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, og utleieinntekten overstiger beløpsgrense definert i skatteloven.
DefinisjonskildePost 2.8.3 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt. Skatteloven §7-2 andre ledd
Nettadresse til definisjonskildehttp://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/finn-post/2/8/3/
KildetypebasertPåKilde
Teknisk begrepsnavnskattepliktigInntektVedUtleieAvFritidseiendomSomDuSelvHarBrukt
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-01-15