FeltnavnInnhold
Identifikator649cbcd3-ad07-11e8-8ffd-005056821322
Begrepsnavnanvendt særfradrag
Definisjonsærfradrag etter sktl §§ 6-80 til 6-85 som er trukket fra i alminnelig inntekt ved skattefastsettingen
Merknad til definisjonBegrepet "særfradrag" brukes i skatteloven om konkrete fradrag i alminnelig inntekt som gis for personlige omstendigheter av forskjellig art. Skattelovens fradragskapittel har en eget avsnitt kalt "Særfradrag i alminnelig inntekt".
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27