FeltnavnInnhold
Identifikatorb57408ac-d96a-11e6-8d9b-005056821322
Begrepsnavninntektsfradrag for fagforeningskontingent
Definisjonfradrag i arbeidsinntekt for fagforeningskontingent
DefinisjonskildeSkatteloven § 6-20
Nettadresse til definisjonskildehttps://lovdata.no/NL/lov/1999-03-26-14/§6-20
KildetypebasertPåKilde
Teknisk begrepsnavninntektsfradragForFagforeningskontingent
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-01-13