FeltnavnInnhold
Identifikatorb57408b7-d96a-11e6-8d9b-005056821322
Begrepsnavnfritidsbåt med salgsverdi over salgsverdigrense
Definisjonfritidsbåt med en antatt salgsverdi medregnet motor og fast utstyr som overstiger en forskriftsbestemt salgsverdigrense ved utgangen av et inntektsår
Merknad til definisjonSalgsverdigrensen framgår av Takseringsreglene § 1-1-5
Teknisk begrepsnavnfritidsbåtMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-01-13