FeltnavnInnhold
Identifikatorb57408e2-d96a-11e6-8d9b-005056821322
Begrepsnavnmottatt skattepliktig underholdsbidrag
Definisjonunderholdsbidrag mottatt av den skattepliktige som hun/han skal føre som skattepliktig inntekt i skattleggingsperioden
Merknad til definisjonUnderholdsbidrag er ikke skattepliktig dersom det ytes som som barnebidrag eller særtilskudd etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven), oppfostringsbidrag etter lov 17. juli 1992 om barneverntjenester (barnevernloven) eller som bidragsforskudd etter forskotteringsloven, jf. sktl. § 5-43 første ledd bokstav h. Det samme gjelder barnebidrag etter tilsvarende regler i andre lands lovgivning.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-11-27