FeltnavnInnhold
Identifikatorb57408ee-d96a-11e6-8d9b-005056821322
Begrepsnavnreisefradrag
Definisjonfradrag i arbeidsinntekt for arbeidsreiser og besøksreiser i hjemmet, etter reduksjon for bunnfradrag
DefinisjonskildeForskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 §6-44-12 og -14
Nettadresse til definisjonskildehttps://lovdata.no/SF/forskrift/1999-11-19-1158/
KildetypebasertPåKilde
EksempelBompenger, fergeutgifter, flyreiser mv.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-01-13