FeltnavnInnhold
Identifikatorb57408f0-d96a-11e6-8d9b-005056821322
Begrepsnavnsærfradrag for enslig forsørger
Definisjonfradrag i alminnelig inntekt til person som mottar utvidet barnetrygd for barn under 18 år som personen forsørger
DefinisjonskildeLov om skatt av formue og inntekt § 6-80. Særfradrag for enslige forsørgere. , Stortingets skattevedtak § 6-6
Nettadresse til definisjonskildehttps://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§6-80
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonVilkårene for å få utvidet barnetrygd fra NAV er at en er enslig forsørger og bor alene med omsorg for barn under 18 år. Den enslige forsørgeren må være ugift, skilt, separert, enke/enkemann eller ikke leve med samboer på varig basis. For hver måned den skattepliktige mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9, har man rett til særfradrag i alminnelig inntekt etter standardsats i Stortingets skattevedtak. Mottar skattepliktig halv utvidet barnetrygd, gis det et halvt særfradrag.
EksempelForsørgeren har mottatt utvidet barnetrygd i oktober, november og desember 2018. Særfradraget blir da 3 måneder x kr 4 317 = kr 12 951.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/særfradrag
Sist oppdatert2018-11-23