FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e443-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavnalminnelig inntekt før særfradrag
Definisjonalle skattepliktige inntekter fratrukket alle inntektsfradrag med unntak av særfradrag etter skatteloven § 6-80 til § 6-85.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonBegrepet alminnelig inntekt regnes før eventuelle særfradrag, men beregningen av skatten foretas etter dette fradraget. Grunn til at særfradraget ikke blir trukket fra i alminnelig inntekt er at skattebegrensningen tar utgangspunkt i alminnelig inntekt før særfradrag.
Teknisk begrepsnavnalminneligInntektFoerSaerfradrag
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/alminnelig inntekt
Sist oppdatert2019-06-21