FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e444-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavngevinst ved salg av aksje og verdipapirfond aksjedel
Definisjonberegnet gevinst knyttet til aksjer som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonGevinst ved salg av aksjer og/eller aksjefond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal fylles ut i skjemaet RF-1159. Vær oppmerksom på at gevinst ved salg av kombinasjonsfond (aksje og rentepapirer), skal splittes i en aksje- og rentedel. Grunnen til at du må splitte er at det er ulike skattesatser for hhv aksje- og renteinntekter.
Teknisk begrepsnavngevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedel
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-06-21